Úvod > Prvá pomoc > Zubná a lekárska pohotovosť

Zubná a lekárska pohotovosť

Stomatologická pohotovosť Martin
Mudroňová 14, 036 01 Martin
Tel.: 043/4220 150

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna 09:00 - 12:00