Úvod > Ponuka práce > Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť > Vedúca sestra Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM

Vedúca sestra Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM

Pracovná oblasť:
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V meste:
Martin
Možný termín nástupu:
01.12.2019
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení

- stabilizačný príspevok po odpracovaní 5 rokov v UNM

- časový postup v zmysle Kolektívnej zmluvy UNM

- ubytovanie za výhodných podmienok

- možnosť profesijného rastu

- rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
základná zložka mzdy od 1.280,- €
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Forma výberového konania : osobný pohovor



V prípade záujmu požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- profesijný životopis

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- potvrdenie o registrácii v KSaPA

- koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja z pohľadu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ekonomického a personálneho manažmentu v písomnej forme

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

- v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin



je potrebné doručiť do 24.10.2019 na adresu: Univerzitná nemocnica Martin, Odbor ľudských zdrojov, Kollárova 2, 036 59 Martin.
O spoločnosti:
štátne zdravotnícke zariadenie
Kontakt:
Viac informácií
Dátum pridania:
18.10.2019
Počet videní:
1