Úvod > Festivaly > Španielsky jazyk - skupinové, individuálne, firemn

Španielsky jazyk - skupinové, individuálne, firemn

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
24.9. - 20.12.2018
Čas konania:
Názov:
Španielsky jazyk - skupinové, individuálne, firemn
Miesto:
Malá Hora 3, 03601, Martin
Usporiadateľ
Akadémia vzdelávania Martin
Popis akcie:
Modulový kurz všeobecnej španielčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Tri moduly zodpovedajú trom vedomostným stupňom SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulov A1 je 184, A2 a B1 138 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.skupinové kurzy otvárame s min. počtom 5 účastníkovV prípade a individuálnych a firemných kurzov vyučovanie podľa potrieb klienta, cena za vyuč hodinu bude dohodnutá pri osobnom rozhovore.Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.
Mám záujem