Úvod > Festivaly > anglický jazyk - skupinové, individuálne, firemné

anglický jazyk - skupinové, individuálne, firemné

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
24.9. - 20.12.2018
Čas konania:
Názov:
anglický jazyk - skupinové, individuálne, firemné
Miesto:
Malá Hora 3, 03601, Martin
Usporiadateľ
Akadémia vzdelávania Martin
Popis akcie:
Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti.Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov.Zaradenie do výučby na základe vstupného testu.Absolvent dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam.Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk.Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.
Mám záujem